Skip to content
Menu
Menu

Poradnik korzystania z e-licytacji komorniczych

Krok I  – Załóż konto na portalu e-licytacje.komornik.pl

Korzystając z przeglądarki internetowej wpisz adres strony internetowej e-licytacje.komornik.pl
Następnie kliknij zakładkę załóż konto oraz w odpowiednich rubrykach wpisz niezbędne dane osobowe.

Krok II  – Wyszukaj interesujący Cię przetarg lub licytację

W tym celu możesz wykorzystać filtr wyszukiwania klikając zakładkę np. Nieruchomości
Jeżeli chcesz szybko wyszukać przetargi organizowane przez tut. Komornika w zakładce lokalizacja wpisz Zabrze.

Ważna informacja
Dla osób zalogowanych przy ogłoszeniu przetargu (w lewym dolnym rogu) dostępny jest do pobrania odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, zawierający szczegółowe dane dotyczące nieruchomości i sposobu jej użytkowania. 

Informacje dotyczące przetargu możesz uzyskać telefoniczne pod nr +48 530 033 163 lub mailowo na adres skrzynki piotrweiss@zabrzekomornik.pl

Krok III  – Przystąp do interesującej Cię licytacji

Jeżeli chcesz wziąć udział w interesującym Cię przetargu kliknij zakładkę Przystąp do e-licytacji.

Ważna informacja

Jeżeli nabywasz  nieruchomość do majątku wspólnego w ramach ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej to w przypadku wygrania przetargu należy podać dokładne dane osobowe małżonka tj. imię i nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, a także adres dla doręczeń jeżeli jest inny niż adres zamieszkania. 

Jeżeli nabywasz nieruchomość jako pełnomocnik pamiętaj, że do udziału w przetargu niezbędne jest przedłożenie  pełnomocnictwa szczególnego stwierdzonego dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym (podstawa prawna art. 977 k.p.c.), z treści którego musi wyraźnie wynikać umocowanie do nabycia ściśle określonej nieruchomości.

Krok IV  – Wpłać rękojmię

Na wskazany w obwieszczeniu rachunek urzędowy komornika wpłać kwotę rękojmi (wadium).
W tytule przelewu wpisz: nr ID e-licytacji, sygn. akt komorniczych lub inne dane umożliwiające weryfikację danych

Ważna informacja
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Wpłata rękojmi po wyznaczonym terminie skutkować będzie wykluczeniem licytanta z przetargu.

Krok V  – Sprawdź czy zostałeś dopuszczony do przetargu

Przed rozpoczęciem przetargu upewnij się, czy komornik dopuścił Cię do udziału w licytacji.
W przypadku stwierdzenia braków formalnych zgłoszenia do udziału w przetargu komornik może wezwać Cię do uzupełnienia braków lub przedłożenia niezbędnych kopii dokumentów utrwalonych w postaci elektronicznej.

Krok VI  – Sprawdź czy zostałeś dopuszczony do przetargu

Przetarg trwa 7 dni.
Sprawdzaj na bieżąco postępy przetargu i zaoferowane przez licytantów kwoty postąpienia.

Ważna informacja
Licytację wygrywa osoba, która w chwili zamknięcia przetargu zaoferuje najwyższą kwotę. Decydujące zatem są ostatnie sekundy przetargu. 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się w zakładce Pomoc na witrynie e-licytacje

Godziny otwarcia


Kancelaria czynna
Poniedziałek – Piątek | 08:30 – 15:30

Komornik przyjmuje interesantów
Środa | 08:30 – 15:30

Telefoniczna obsługa interesantów
Codziennie | 08:30 – 15:30

Informacje


Adres kancelarii
ul. Rogoźnicka 2, 41-809 Zabrze

Numer NIP 
641 145 91 11

Rozliczenia


Konto do wpłat
81 1020 2401 0000 0202 0143 9843

Kod BIC (SWIFT)
BPKOPLPW

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone.