Skip to content
Menu
Menu

Piotr Weiss

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Piotr Weiss
Kancelaria Komornicza nr X w Zabrzu
ul. Rogoźnicka 2, 41-809 Zabrze

Szanowni Państwo,

bardzo serdecznie witamy Państwa na stronie kancelarii Komornika Sądowego Piotra Weiss. Strona została przygotowana specjalnie dla Państwa w celach informacyjnych. Znajdziecie tu Państwo m.in. dane teleadresowe kancelarii, wiadomości o planowanych licytacjach wraz ze wszystkimi niezbędnymi szczegółami oraz dokumentacją fotograficzną, a także liczne wzory przydatnych wniosków egzekucyjnych oraz innych dokumentów. W związku z wejściem w życie regulacji dotyczących licytacji elektronicznych przygotowany został także poradnik dla osób zainteresowanych e-licytacjami. Dziękujemy i zapraszamy do korzystania z naszej strony.

O mnie

Na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu zostałem powołany Decyzją Ministra Sprawiedliwości w 2009 roku. Pierwotnie kancelaria znajdowała się w Zabrzu przy ulicy Wolności 262. W 2012 roku siedziba kancelarii została przeniesiona i aktualnie mieści się w Zabrzu przy ulicy Rogoźnickiej 2. Obecnie kancelarię wraz ze mną tworzy zespół kilkunastu sprawdzonych i doświadczonych współpracowników.

Czym zajmuje się komornik?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. W zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym jest organem władzy publicznej.

Komornik sądowy realizuje w szczególności następujące zadania:
– w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń wykonuje orzeczenia sądowe i inne tytuły wykonawcze, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej,
– wykonuje postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzenie spisu inwentarza,
– sporządza protokół stanu faktycznego, będący zapisem naocznych spostrzeżeń komornika poczynionych w toku osobistych oględzin (protokół taki jest dokumentem urzędowym stanowiącym potwierdzenie tego, co zostało w nim urzędowo zaświadczone i może być wykorzystany jako dowód w postępowaniu procesowym),
– wykonuje postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowienia nakazujące wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej,
– doręcza adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.
 
Podstawa prawna :
Ustawa z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. Poz 771 z póź. zm.)

Najnowsze licytacje komornicze

Z uwagi na specyfikę postępowania egzekucyjnego wyznaczone licytacje mogą zostać odwołane.
Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje dotyczące licytacji pod numerami telefonów 530 033 163, 32 281 43 39
lub za pośrednictwem adresu e-mail piotr.weiss@komornik.pl

Współpracujemy z

W celu maksymalnego skrócenia czasu oczekiwania na uzyskanie w trybie art. 761 k.p.c. informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
kancelaria wykorzystuje elektroniczną wymianę informacji z następującymi podmiotami:

Zmiany prawne

Adresy urzędów 

Urząd Miasta Zabrze

ul. Powstańców Śląskich 5
41-800 Zabrze
tel: 032 37 33 300

Odział ZUS w Zabrzu

ul. Szczęść Boże 18
41-800 Zabrze
tel: 032 277 86 66

Sąd Rejonowy w Zabrzu

ul. 3-go Maja 21
41-800 Zabrze
tel: 032 37 35 705

Prokuratura Rejonowa w Zabrzu

ul. Pawliczka 1 
41-800 Zabrze
tel: 032 271 32 91

Urząd Skarbowy w Zabrzu

ul. Bytomska 2
41-800 Zabrze
tel: 032 277 76 00

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Roosevelta 40
41-800 Zabrze
tel: 032 277 78 00

Znajdź naszą kancelarię

Godziny otwarcia


Kancelaria czynna
Poniedziałek – Piątek | 08:30 – 15:30

Komornik przyjmuje interesantów
Środa | 08:30 – 15:30

Telefoniczna obsługa interesantów
Codziennie | 08:30 – 15:30

Informacje


Adres kancelarii
ul. Rogoźnicka 2, 41-809 Zabrze

Numer NIP 
641 145 91 11

Rozliczenia


Konto do wpłat
81 1020 2401 0000 0202 0143 9843

Kod BIC (SWIFT)
BPKOPLPW

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone.