Herb Miasta Zabrze

Zakres
właściwości terytorialnej
Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym
w Zabrzu
obejmuje w całości
miasto Zabrze.

Kontur Zabrza


UWAGA
Ważna zmiana w Kodeksie Karnym o uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego - ustawa.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu
Piotr Weiss
Kancelaria Komornicza w Zabrzu

Adres:
ul. Rogoźnicka 2
41-809 Zabrze (mapka)

tel: 032 271 43 39
fax: 032 375 03 39
e-mail: piotr.weiss@komornik.pl

Konto do wpłat: 81 1020 2401 0000 0202 0143 9843
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

NIP: 641-145-91-11
REGON: 241158562

Kancelaria czynna:
- poniedzialek   8:30 - 15:30
- wtorek 8:30 - 15:30
- środa 8:30 - 15:30
- czwartek 8:30 - 15:30
- piątek 8:30 - 15:30
Komornik przyjmuje interesantów:
- środa - 8:30 - 15:30

Telefoniczna obsługa interesantów:
- codziennie - 9:00 - 12:00

W celu maksymalnego skrócenia czasu oczekiwania na uzyskanie w trybie art. 761 k.p.c. informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, kancelaria wykorzystuje elektroniczną wymianę informacji z następującymi podmiotami:

Adresy urzędów:

Sąd Rejonowy w Zabrzu

ul. 3-go Maja 21
41-800 Zabrze
tel: 032 37 35 705
administracja@zabrze.sr.gov.pl


Urząd Miasta Zabrze

ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
tel: 032 37 33 300
email: umz@um.zabrze.pl


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Roosevelta 40
41-800 Zabrze
tel: 032 277 78 00


Prokuratura Rejonowa w Zabrzu

ul. 3 Maja 23
41-800 Zabrze
tel: 032 271 32 91


Urząd Skarbowy w Zabrzu

ul. Bytomska 2
41-800 Zabrze
tel: 032 277 76 00
us2433@sl.mofnet.gov.pl


ZUS Oddział w Zabrzu

ul. Szczęść Boże 18
41-800 Zabrze
tel: 032 277 86 66